Milan Horvat

Rođen je u Repašu u Podravini 1947. god. Slikanjem se bavi od 1961. god. Kao samouk od kada i izlaže. Sudjelovao je gotovo na 150 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, od kojih su mu najznačajniji nastupi u New Yorku, u Parizu na izložbama kolekcije Maxa Fournya, u Hlebinama na "Hlebinskim Jesenima" te u Rotterdamu, Virju, Koprivnici, Bjelovaru, Đurđevcu, Trebnju, Zagrebu, Varaždinu, Bologni, Gospiću, Karlovcu, Rovinju, Opatiji, Beču, Münchenu, Londonu i dr.

Imao je desetak samostalnih izložbi u Zagrebu, Krapinskim toplicama, Opatiji, Rovinju, Resniku, Kerestincu i Zaprešiću. Za svoja ostvarenja primio je više priznanja i plaketa u zemlji i inozemstvu. Zastupljen je u edicijama Grge Gamulina "Hlebinska naivna škola", M. Grakalića "Naivni umjetnici" te u četiri reprezentativne knjige Maxa Fournya o svjetskoj naivnoj umjetnosti koje su objavljene u Parizu. Edicija Juraj Baldani "100 slikara i kipara", "MARKOP", "Podravska naiva", "VODIČ" te "Čudo hrvatske naive".

Sudionik je na dvadesetak likovnih kolonija diljem domovine: Rijeka, Virje, Zagreb, Ernestinovo, Trebnje, Daruvar, Zlatar, Krapinske toplice itd. Tiskana mu je mapa crteža kao bibliografsko izdanje. Galerija umjetnina i zbirka Bauer u Vukovaru. Član je Društva naivnih umjetnika Hrvatske, Zajednice umjetnika Hrvatske, te Galerija naivne umjetnosti Hlebine. Profesionalno se bavio slikanjem, sada je u mirovini.

Milan Horvat - Hlebinski
Ul. Marinka Bašića 8
10 298 Donja Bistra, Jablanovec
tel: 01 33 58 221

Badnjak, 35x44 cm, 2014-15.g.
Badnjak, 35x44 cm, 2014-15.g.
Badnjak, 35x44 cm, 2014-15.g.
Berba grožđa, 2 43x60 cm, 2015.g.
Mijesenje kruha, 27x33 cm, 2014 g.
Staklari, 65x95 cm, 2011.g.